TRA TỪ

Lesson 8 - Sports and Exercises

LISTENING

Task 1:

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 1:
Man 1: Do you play sports on the weekend, Rob?
Man 2: No, I hate sports.
Man 1: Really, so what do you do on the weekend?
Man 2: I often watch my favorite programs on TV.
Man 1: Oh, that’s not too tiring.
Number 2:
W: Do you like sports, Rosh?
M: Sure. I play a lot of sports.
W: So what sport do you play?
M: Well, everything: baseball, volleyball, swimming. But my favorite sport is tennis.
W: Oh, yeah.
M: I play every day after work.
Number 3:
M: You are great shape, Matha?
W: Thanks.
M: So how do you do it?
W: Well, I go to the pool about three times a week and I swim for about 2 hours.
M: 2 hours? Are you practicing for the Olympic game or something?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này