TRA TỪ

Lesson 8 - Sports and Exercises

LISTENING
Practice:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 1:
W: Your muscles are so big, Dave. What do you do to get them so big?
M: Well. I go to the gym every day after work, and on Saturdays, too. I love it. Do you work out?
Number 2:
W: Do you play a lot of sports?
M: Yes, I do.
W: Do you like volleyball?
M: Yeah. I play volleyball during the week. Want to play with me and my friends tonight?
Number 3:
W: You’re in good shape, Ken. Do you play a lot of sports?
M: Yes, I do. I love sports. I play volleyball on Thursdays and on Saturdays and Sundays I play tennis.
W: Which one do you like the best?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này