TRA TỪ

Lesson 6 - Jobs

Jobs

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Conversation 1:
Woman1: Are you a receptionist, Sonia?
Woman2: Yes, I am.
Woman1: Do you like the people you work with?
Woman2: Well, it’s my first week on the job so I’m not sure yet.
Conversation 2:
Woman1: Are you still a tennis instructor, Anna?
Woman2: No, I’m not. I didn’t like it.
Woman1: So what are you doing now?
Woman2: Well, I’m trying to find a new job.
Conversation 3:
Woman: Do you work in an office, Fred?
Man: Not any more. Now I’m an English teacher. I’ve just had my first class.
Woman: Really?  How was it?
Man: It was terrific.
Conversation 4:
Man: Are you still working at the bookstore, Mary?
Woman: Yes, but I don’t like it. I have to stand all day and I get so tired.
Man: Oh, I’m sorry to hear that.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này