TRA TỪ

Lesson 6 - Jobs

Jobs

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Conversation 1:
Woman: Hi Bill.
Man: Oh, hi.
Woman: Are you still working in the bank?
Man: Yes.
Conversation 2:
Woman 1: Where are you working now, Sue?
Woman 2: I’ve just started as the chef in an Italian restaurant. Come and try my food!
Woman 1: It sounds great. I’d love to.
Conversation 3:
Woman: Are you still in school, Mathrew.
Man: No, I graduated from college last month.
Woman: Congratulations, and what are you doing now?
Man: Nothing much. I’m tired. I’m taking a long vacation.
Conversation 4:
Man: So,what do you do, Nancy?
Woman: Me? I’m a lawyer.
Man: How long have you been doing that?
Woman: For about five years. Do you need a good lawyer?
Man: Well, not yet.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này