TRA TỪ

Lesson 6 - Jobs

Jobs

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Man: Do you enjoy being a salesperson, Judie?
Woman:  Yes, I like it. I get to meet so many people.
Man: Is it a hard work?
Woman: Yes, it can be. I don’t like the long hour. I’m always really tired when I get home at night.
Man: That’s too bad. Why don’t you quit.
Woman:  Because I think my boss is great to work for.

Woman:  How long have you been working in that restaurant, Mark?
Man: For more than five years.
Woman:  Wow, you must really enjoy it.
Man:  No. I don’t enjoy it at all. It’s a hard work and pretty tiring too. I’m on my feet all night.
Woman:  Oh, I see.
Man:  But the tips are great. But I should really find a better job soon.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này