TRA TỪ

Lesson 6 - Jobs

Jobs

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

Man: It’s a good job for me because I like food and I love cooking.Lots of famous people come to our restaurant too.
Woman: Nursing is a good job for me.I like helping people.You know sick people.
Man:I like my work because I work outside.It’s a hard work but the paid is good, and it keeps me in safe.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này