TRA TỪ

Lesson 6 - Jobs

LISTENING

Task 1:

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

1. I’m a salesperson. I sell computers. I like my job, it’s really interesting and I meet lots of interesting people.

2. Yes, I like it a lot. I like acting in front of lots of people. One day, I hope to write a book about my work.

3. It’s an interesting job, and it’s good for me because I love traveling in flight. I visit lots of countries every year. And well, I know it’s silly, but I like my uniform.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này