TRA TỪ

Lesson 4 - Time

Time

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

In cinema C we are showing 'Harry Potter'. Show times are three o'clock, four forty, six thirty, and eight fifteen. Also at ten o'clock tonight only, a sneak preview of 'Crazy Cops'- Hollywood's latest comedy film.

In cinema D we are showing 'The Ring'. Show times are three twenty, five ten, seven twenty, and nine forty. This horror film may frighten a lot of people. Don't forget our box office closes every evening at nine fifty five.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này