TRA TỪ

Lesson 4 - Time

Time

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

WoMan: Do you know what time it is?
Man: Yes, it’s a quarter to five.
WoMan: Thanks a lot.
Man: I’m late again. What time is it now?
WoMan: It’s seven fifty five.
Man: Class starts at eight. I've only got five minutes.
Man: You're listening to the star radio at 91.5 on your FM dial - the station with the best classic rock. The time is nine fifteen.
WoMan: This is WBIZ-115.1 FM and the time is coming up to ten oh five. And we've got more music for you. So stay tuned.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Bài học trước
Bài học sau
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang