TRA TỪ

Lesson 4 - Time

Time

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

Man: This is the BBC. The time is six fifty

Woman: You're tuned in to W2XR- your classical music station and the time is exactly one fifty.

Man: This is 1010 new radio - The station with all the news, all the time. Time now is five thirty.

Woman: This is your station for easy listening KABC. The time right now is going on nine oh five

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này