TRA TỪ

Lesson 4 - Time

TIME

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

 

A: Would you like to go to the cinema with me?
B: Do we have enough time? I have to be home by 9:30.
A: I don’t know. Do you have the time?

A: Yes. It’s twenty five past six. What time does the movie start?

B: It starts at a quarter to seven. So we have a lot of time. Let’s go!

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)

 

A:What time is it now?


B: ……………………….
A:Can you tell me the time, please?


B: ……………………….
A:Do you have the time?


B: ……………………….

A: Excuse me. What’s the time?


B: ……………………….

 

 

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 906

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 237
Gửi lúc: 19:54:34 ngày 06-07-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 906

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 237
Gửi lúc: 19:54:20 ngày 06-07-2020

ntkieutho

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-05-2020

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 58
• Điểm thành tích: 20
• Điểm học bạ: 58
Gửi lúc: 11:46:19 ngày 23-06-2020

manhta123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2015

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 152
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 152
Gửi lúc: 10:27:37 ngày 07-02-2020

manhta123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2015

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 152
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 152
Gửi lúc: 10:27:34 ngày 07-02-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này