TRA TỪ

Lesson 4 - Time

TIME
4

TASK 3: LET'S DISCOVER THE WORLD

Part 1

Logo
Logo

Part 2

Logo
Logo

Part 3

Logo
Logo

Part 4

Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

1. Man: Thank you for calling cinema world. Our box office opens every afternoon at two thirty. Today in cinema A, we are showing 'Holiday in Rome'-starring Jessica Johansson. Show times are three forty, five forty five, seven fifty five, and ten fifteen.
2. Man: In cinema B we are showing 'Kungfu Panda'. Show times are four thirty, six forty, eight thirty, and ten forty five. Don't forget to visit our new coffee bar located beside cinema B. It opens everyday from two thirty to ten thirty.


Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này