TRA TỪ

Lesson 4 - Time

4
TIME
Task 1: Practice
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

Man: Excuse me. What's the time?
Woman: Er. IIt's twelve fifteen.
Man: Thanks.

Woman: Do you have the time?
Man: Let me see. Yeah, it's ten after two.
Woman: Two ten. Thanks

Man: What time is it now?
Woman: Hey, it's exactly twelve o'clock- Mid night. Happy New Year!

Man: Can you tell me the time, please?
Woman: Yeah, it's seven thirty
Man: Wow. I'm late. Thanks

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này