TRA TỪ

Lesson 4 - Time

TIME
Mời các bạn theo dõi đoạn phim dưới đây nhé
 

Johnson: Do you like watching films?
Catherine: Films? I love it.
Johnson: Do you mind inviting me to a movie tonight?
Catherine:What? You must be kidding!
Johnson: Yeah, just kidding.Would you like to go to the cinema with me?
Catherine: Do we have enough time? I have to be home by 9:30.
Johnson: Well, I’m sure that your parents are very proud of you.
Catherine: Oh, of course. What time is it now?
Johnson: Oh, I guess it’s about six fifteen now. There should be plenty of time.
Catherine: Oh, we have a lot of films here: Breaking Dawn, Sherlock Holmes, Brides’ War, and Harry Potter. Which one do you prefer?
Johnson: I haven’t seen any of these. How about this one? “Brides’ War, a comedy romantic film?
Catherine: Yes, it supposes to be a good movie. How much time do we have?
Johnson: I don’t know. Do you have the time?
Catherine: Yes. It’s twenty five past six. What time does the movie start?
Johnson: It starts at a quarter to seven. So we have a lot of time. Let’s go!

Đoạn phim đã nhắc đến một số cụm từ chỉ thời gian, chúng ta cùng ôn lại nhé. Bạn hãy click vào đồng hồ để biết cách đọc nhé.

9:30

6:15

6:25

6:45

12:00

11:05

2:10

11:30

1:50

Chú ý: Trên đây chỉ là một số cách miêu tả thời gian. Có rất nhiều cách nói khác nhau cùng diễn đạt một thời điểm, ví dụ như: 11:05 có thể đọc là eleven oh five hay five past eleven hoặc five after eleven

Cách 1: Giờ + phút

Cách 2: phút + TO+ giờ (giờ kém); phút+PAST+giờ(giờ hơn)

Cách 3: phút + BEFORE+ giờ (giờ kém ); phút+AFTER+giờ (giờ hơn)

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tanminhhai

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-08-2019

Bài viết: 60

• Sổ học bạ: 158
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 158
lol lol lol
Gửi lúc: 19:28:47 ngày 12-09-2020

doanngocdinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-06-2015

Bài viết: 59

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 86
• Điểm học bạ: 196
Gửi lúc: 21:32:16 ngày 22-06-2020

thekha1980

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 52
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 52
hay very goodn
Gửi lúc: 20:40:34 ngày 24-05-2020

hocbaitho

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-08-2018

Bài viết: 563

• Sổ học bạ: 314
• Điểm thành tích: 120
• Điểm học bạ: 314
hayyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 19:15:49 ngày 26-04-2020

apl18288f4a

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 23-11-2016

Bài viết: 7628

• Sổ học bạ: 448
• Điểm thành tích: 14615
• Điểm học bạ: 448
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 10:03:42 ngày 11-04-2020
░▒▓█ [ ✘ ] _ [ ► ◄ ] _ [ ✘ ] █▓▒░
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này