TRA TỪ

Lesson 3 - Clothes

CLOTHES

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

 1. Woman: How are the pants, sir?
  Man: I think they’re too short. What do you think?
  Woman: Yes, I think you are right. They certainly are too short.
  Man: Can you get me a longer pair?
 2. Man: Do you like this blouse?
  Woman: I think it’s a little too big.
  Man: I guess so. Yes, it is pretty big. You definitely need a smaller one.
 3. Woman: Are the sneakers comfortable?
  Man: Well, I think they are a little too small for me.
  Woman: Too small? Let me find a bigger pair.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này