TRA TỪ

Lesson 3 - Clothes


LISTENING
Task 1

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
Task 2:

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

 1. Man: Which one is Alex?
  Woman: Alex? There he is. He’s wearing a jacket and a tie, and he’s got reddish blond hair.
  Man: Ok, thanks.
 2. Woman: I’m looking for Jane.
  Man: Oh, she’s wearing a long dress, and she’s got glasses.
  Woman: Does she have long hair?
  Man: No, it’s not really long.
 3. Man: Which one is Brian?
  Woman: He’s wearing a dark suit and a tie, and sneakers.
  Man: Sneakers? Ok, thanks.
 4. Woman: Where’s Mike?
  Man: Oh, the body-builder. He’s here, somewhere… He’s wearing shorts and a tight shirt as usual.
  Woman: Tight shirt? Yeah, he likes to show off his muscles.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này