TRA TỪ

Lesson 24 - Health

HEALTH

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

M: What happened to your foot, Joan?
W: Oh, I hurt it when I was playing soccer.
M: Wow, can you walk on it?
W: Yes, but it’s pretty difficult.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)

1. How is your hand?
You: ……………………….
2. Hey, what happened to your foot?
You: ……………………….
3. Recently, I go to bed but I often can’t fall asleep. Do you ever have that problem?
You: ……………………….
4. I have been feeling very tired lately like I have no energy. Do you think that I should see the doctor?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 906

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 237
Gửi lúc: 20:28:51 ngày 22-08-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 906

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 237
Gửi lúc: 20:11:45 ngày 22-08-2020

buingocchau2011

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 03-01-2019

Bài viết: 213

• Sổ học bạ: 216
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 216
Gửi lúc: 16:27:31 ngày 23-04-2020
Cover

buingocchau2011

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 3

Ngày tham gia: 03-01-2019

Bài viết: 213

• Sổ học bạ: 216
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 216
Gửi lúc: 16:24:58 ngày 23-04-2020
Cover

cobetieucuu

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-10-2015

Bài viết: 39

• Sổ học bạ: 155
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 155
Gửi lúc: 16:58:59 ngày 20-10-2019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này