TRA TỪ

Lesson 21 - Describing things

Describing things

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: It's a brown leather one. I keep all my money and my credit cards in it. I usually keep it in my back pocket. It probably fell out when I was getting off the bus. I hope I get it back because it also has my ID card in it. And that's very important.

W: I'm always losing them or putting them down and forgetting where I put them. I think I was wearing them when I was on the bus. Then I stopped for a cup of coffee at a coffee shop. I think I took them off then because I don't need them when I read and I was reading a magazine. Yes, maybe that's where they are.
W: I'm sure I had them when I left school because I remember putting them in my purse. I'm sure I had them when I came home or I couldn't have driven the car and open the front door. So that means they're somewhere inside the house.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Bài học trước
Bài học sau
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang