TRA TỪ

Lesson 21 - Describing things

DESCRIBING THINGS

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

W: Hello. City taxi.
M: Hello. I left a pair of glasses in a taxi this morning.
W: Sun glasses? Black frame with initials on them?
M:  No, they’re regular glasses. They were in a brown and leather case. I can’t see anything without them.
W: Sorry, they’re not here.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)

1. What does your bag look like?
You: ……………………….
2. Does your bag have a long strap?
You: ……………………….
3. Can you describe your wallet?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

huycoif

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 19-06-2019

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 183
• Điểm học bạ: 15
Gửi lúc: 16:44:52 ngày 19-09-2019
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi !!!!!!!!!!

huycoif

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 19-06-2019

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 183
• Điểm học bạ: 15
Gửi lúc: 16:44:10 ngày 19-09-2019
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi !!!!!!!!!!

onepiecebleachnarutofairytail36fc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 31-01-2018

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 247
• Điểm học bạ: 39
Gửi lúc: 15:11:32 ngày 08-05-2019

onepiecebleachnarutofairytail36fc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 31-01-2018

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 247
• Điểm học bạ: 39
Gửi lúc: 15:06:44 ngày 08-05-2019

thienhuong63

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-05-2016

Bài viết: 38

• Sổ học bạ: 271
• Điểm thành tích: 168
• Điểm học bạ: 271
Gửi lúc: 17:10:09 ngày 03-03-2019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này