TRA TỪ

Lesson 21 - Describing things

LISTENING

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Hello. City taxi.
M: Yes, I left my briefcase in a taxi coming back from the airport.
W: Can you describe it?
M: Yes. It’s black leather with the initials PWD on it.

M: Hello. City taxi.
W: Hello. Has anyone turned in a lady’s handbag? I left one in a taxi about an hour ago.
M: Yes, can you describe it?
W: Yes. It’s a small blue and white striped bag with a long red strap.

M: Hello.
W: Is this City taxi?
M:  Yes, it is.
W: I’m calling about a wallet. I think I left it in a taxi this morning. It’s a black wallet. It has all my credit cards in it.
M: Oh dear.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này