TRA TỪ

Lesson 21 - Describing things

LISTENING
Task 1:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: I wear it instead of sun glasses because sun glasses make me look so stupid. I always wear it when it's sunny outside. If I don't wear it, the sun hurts my eyes. It's not too good on windy days though.
M: It's actually for work because it's pretty big and I can get all my business papers in it. It's not one of those cheap looking plastic ones. It's made of real leather.
W: I use it to put my things in when I play sports. It's pretty big. So I can get all my clothes and running shoes into it.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này