TRA TỪ

Lesson 20 - Using telephones

Using telephones

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Hello.
M: Hi, Jenny. This is David. How are things?
W: Pretty good. Thanks.
M: Listen. I was wondering if you're doing anything on Sunday.
W: No, I don't think so.
M: Great! Would you like to see a movie with me?
W: Oh, yes. That sounds great. Thanks.

M: Hello.
M: Hi Tony. This is Bob.
M: Hi Bob. What’s up?
M: Oh. Nothing much. But I have a favor to ask. Would it be ok for me to borrow your stereo on Sunday? Mine isn't working very well and I have some new CDs I'd like to listen to.
M: Oh, well. Ok, I guess that alright?
M: Thanks. See you tomorrow.
M: Yeah. Bye.
W: Who's that?
M: Oh, it was Bob. He wants to borrow my stereo again.
W: Not again.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này