TRA TỪ

Lesson 20 - Using telephones

Using telephones

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Hello.
W: Hello. Is Peter there please?
M: He's gone out for this evening. Can I take a message?
W: Yes, please. This is Joan calling.
M: Yes, Jean. What's the message?
W: No, it's Joan-J-o-a-n. Please tell him the English exam will be on Tuesday in room two fourteen.        
M: English exam, Tuesday, room two fourteen. Ok, I'll tell him.
W: Thank you.

W: Hello.
M: Hello. This is John.
W: Oh, hi John.
M: Is Patrick there?
W: He's here but he’s sleeping. He won't get up until morning. Can I take a message?
M: Yes, please. Tell him that tomorrow's party is at 7:30 at the Plaza Hotel.
W: Ok. Let's see. Jon called. Oh, Jon how do you spell your name again? Is it J-o-n?
M: No, it's J-o-h-n.
W: Ok. John called. Tomorrow's party, 7:30, Plaza Hotel. I've got it. He will be there.
M: Thanks. Talk to you later.
W: Bye.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này