TRA TỪ

Lesson 20 - Using telephones

Using telephones

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Hello.
M: Hello, is Sovia there?
W: Sorry, she's not in right now.
M: Oh, well, this is Rod can I leave a message.
W: Ok.

M: Hello.
W: Hello. Is Mrs. Brown there please?
M: Yes, may I ask who's calling?
W: Yes, this is Donna Simpson.
M: Just a moment, please.

W: Hello.
M: Hello, can I speak to Tony please?
W: Sure. Hold on and I'll get him.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này