TRA TỪ

Lesson 20 - Using telephones

USING THE TELEPHONE

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

M: Hello.
W: Hello, I’d like to speak to John please.
M: Oh, John’s not back from school yet. Can I take a message?
W: Yes, please.:My name is Ellen
M: E-l-l-e-n?
W: Yes, that’s right. And my number is 614 5533.
M: 614 5533?
W: Please tell John I’ll meet him tomorrow at 12 o’clock at the book store.
M: At the book store, ok. I’ll tell him.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)


1. Hello, can I speak to Lucy please?
You: ……………………….
2. Would you like to leave a message?
You: ……………………….
3. Hi. How are you doing?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

huycoif

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 19-06-2019

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 183
• Điểm học bạ: 15
Gửi lúc: 17:49:53 ngày 18-09-2019
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi !!!!!!!!!!

huycoif

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 19-06-2019

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 15
• Điểm thành tích: 183
• Điểm học bạ: 15
Gửi lúc: 17:49:10 ngày 18-09-2019
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi !!!!!!!!!!

onepiecebleachnarutofairytail36fc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 31-01-2018

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 247
• Điểm học bạ: 39
Gửi lúc: 11:37:31 ngày 07-05-2019

onepiecebleachnarutofairytail36fc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 31-01-2018

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 247
• Điểm học bạ: 39
Gửi lúc: 11:35:01 ngày 07-05-2019

thienhuong63

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-05-2016

Bài viết: 38

• Sổ học bạ: 271
• Điểm thành tích: 168
• Điểm học bạ: 271
Gửi lúc: 15:39:32 ngày 25-02-2019
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này