TRA TỪ

Lesson 20 - Using telephones

LISTENING

Task 1: Practice
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Hello.
W: Hello. Jose?
M: No.
W: Is this 7935141.
M: No, it isn’t. I think you have the wrong number.
W: Oh, sorry.

M: Hello.
W: Hello, can I speak to Cindy please?
M: She’s busy right now. Can you call back?
W: Oh, sure.

M: Hello.
W: Hello. Can I speak to Brian?
M: Sorry, who?
W: Brian.
M: What number did you want?
W: 321 9645.
M: This is 321 6949.
W: Oh, sorry.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này