TRA TỪ

Lesson 2 - Describing people

Describing people

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

She likes to wear a really short.
Yeah, so is it straight or curly?
Curly, really curly. You can’t miss her when you see her.
Is she short?
No, she’s really tall, about a hundred and eighty centimeter
Is she in her teens or her twenties?
I think she’s in her twenties. She’s really nice. Do you want to meet her?
Yes, sure.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này