TRA TỪ

Lesson 2 - Describing people

Describing people

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

It’s my little boy. We were looking for some pants for my husband. Now I can’t find him.
Don’t worry, Ma’am. We’ll find him. How old is he?
He’s seven.
I see and what color is his hair?
 It’s light brown.
Don’t worry. We‘ll find him for you.

My little girl was here a minute ago and now I can’t find her.
 She’s probably in the toy section. Can you describe her?
Yes. She’s five years old.
And what color hair did she have?
Brown and it’s very curly.
All right, let’s go to the toy section and see if she’s there.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này