TRA TỪ

Lesson 2 - Describing people

Describing people

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

So, is your teacher young?
He's in his thirties, I guess, about thirty four.
It's quite long.
What color is it?
It's light brown, and it's little curly.

What does your girlfriend look like, Fred?
Sarah? Oh. She’s tall and she’s got long dark brown hair.
Tell me about your boyfriend, Margret?
Well. His name’s Daniel. He’s seventeen. Let me see. Well, he’s got curly blond hair. He’s not very tall, about average, but he’s really good looking.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này