TRA TỪ

Lesson 2 - Describing people


DESCRIBING PEOPLE

PART 1: LISTENING
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Bài dịch đang đóng.

So Sam, what’s the new girl in class like?
She’s pretty tall, about a hundred and seventy centimeter. She’s got glasses and short curly hair. I think she’s about twenty.
What’s her name?
I can’t remember? Lisa, I think.


So, tell me about your cousin, James.
Well, she’s very pretty.
Really, is she blond?
No. She’s got dark brown hair. Everybody likes her. She’s an actress.
Really, I’d like to meet her.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này