TRA TỪ

Lesson 19 - Shopping

Shopping

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Oh, I haven’t read this. Is it good?
W: I think so.
M: Is it a mystery.
W: Hah. Actually, I haven’t read it but I think so.
M: Just what I need. I’ll take it.

M: Are these fresh?
W: Yes, they are.
M: They look delicious.
W: Why don’t you try one?
M: Really? Ok…Hum. These are good.

M: I think these are fine. They’re great for the beach. What do you think?
W: Yes, but don’t you think that they’re a little small?

M: Can I play this one? I’d like to listen to it before I buy.
W: Yes, let me play it for you. I think you’ll like it.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này