TRA TỪ

Lesson 19 - Shopping

LISTENING

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: I think these are too big. Do you have a smaller pair?
M: Yes, we do. What size are those?
W: These are 9 and a half.
M: Let me find the smaller pair. Hah, much smaller.

W: How much is it?
M: It's $ 399.
W: $ 399. That's very expensive.
M: It does look very nice on you.
W: Bob, what do you think?
M: Very nice but how much?
W: It's only $ 399.
M: $ 399 .You must be kidding!

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này