TRA TỪ

Lesson 18 - Weather

Weather

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: It’s really hot and humid today.
W: It sure is. It must be at least 95 degrees out there.
W: I think I’ll go to the pool first and swim.

M: Oh, look. It’s snowing.
M: Great! Let’s get out and have a snowball fight.
M: No way. Too cold for me.
M: Common. There is no wind. It will be nice.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này