TRA TỪ

Lesson 18 - Weather

Weather

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Are you going out?
W: Yes, later. What’s the weather like outside?
W: Not very nice, cloudy and windy. I think it’s going to rain later.
W: Oh, really? It was sunny this morning.

M: Are you going out in this snow?
M: Yes, I have to go downtown.
M: Well. Wear something more. It’s really cold outside.

W: Is it cold outside?
M: Not really. It’s raining a little but it’s still nice.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này