TRA TỪ

Lesson 18 - Weather

THE WEATHER

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

W: What’s the weather like?
W: It was terrible this morning when I woke up. Very hot and humid. I’m glad it’s getting cool now.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)

1. How was the weather yesterday?
You: ……………………….
2. What is the weather like today?
You: ……………………….
3. Is it cloudy and sunny outside?
You: ……………………….
4.What are you going to do today?
You: ………………………..

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 910

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 239
Gửi lúc: 19:45:44 ngày 22-08-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 910

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 239
Gửi lúc: 19:40:20 ngày 22-08-2020

minhphuong1411

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-09-2017

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 244
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 244
Gửi lúc: 09:16:13 ngày 17-05-2020
email của mình là minhphuong.dt1411@gmail.com

sanghip

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-11-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 74
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 74
Gửi lúc: 22:00:06 ngày 05-04-2020

sanghip

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-11-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 74
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 74
Gửi lúc: 22:00:06 ngày 05-04-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này