TRA TỪ

Lesson 18 - Weather

Weather
Task 1: Practice
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
Task 2: Let's discover the world
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: And here is the weather forecast for the international travelers. Let start with Beijing. It will be a cold day in Beijing today and windy. The low will be zero and the high will be 6 degree.

M: Mexico City will be warm and wet with the low of 23 degree centigrade and the high of 28.

M: Tokyo is expecting cloudy weather with heavy rain. The low will be 4 degree and the high is 12.

M: New York is going to have a windy day. It will be very cold with a low of -10 and a high of zero.

M: In Taipei, it will be cloudy, wet and hot today. The low will be 20 degree, and the high will be 30.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này