TRA TỪ

Lesson 16 - Apartment living

Apartment living

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Do you like your apartment, Josh?
M: Not really. It’s very small.
W: Really?
M: Yeah. Just one bed room and a living room.
W: That isn't so small. How many people live with you?
M: Seven.
W: Seven? Wow!

M: Do you live with your sister, Ella?
W: Yes, I do.
M: What's your place like?
W: It's nice. It's got 2 bed rooms, a big one and a small one.
M: That's great.
W: Yes, but I've got the small one.
M: Oh.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Bài học trước
Bài học sau
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×