TRA TỪ

Lesson 16 - Apartment living

LISTENING

Task 1
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
Task 2

Mọi người đang nói về căn hộ mới của họ. Hãy nghe và xác định những thứ họ đã có và những thứ họ chưa có nhé.

Part 1

Logo
Logo

Part 2

Logo
Logo

Part 3

Logo
Logo

Part 4

Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Does the kitchen have everything you need, like a stove and a refrigerator?
W: It's got a stove but it doesn't have a refrigerator. I need to buy one.

W: You don't have a bed in your bed room?
M: No bed, just the TV. I sleep on the mattress on the floor.
W: Really?

W: We don't have much furniture yet. We don't even have a sofa in the living room.
M: Hey, I've got one, I can sell you.
W: Really? Great!

W: The bathroom is very small. Just the shower and the toilet.
W: You can come and take a bath at my place any time.
W: Thanks. I probably will.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×