TRA TỪ

Lesson 16 - Apartment living

LISTENING

Task 1:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: What is your apartment like, Ken?
M: It's comfortable, but it's pretty small. It's only got one room.
W: Really? Don't you have a bed room?
M: No. Actually it's in the living room.
W: What about your dog?
M: She sleeps in the living room, too. Right next to me.

M: What's your new apartment like, Celia?
W: It's really big. I love it.
M: How many rooms does it have?
W: Lots. It has got 2 bed rooms, a living room, and a huge kitchen and bathroom.
M: Sounds great. So when can I come and stay with you?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×