TRA TỪ

Lesson 15 - Vacations

Vacations

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: When did you get back from your trip?
M: Last week.
W: So did you go to the beach?
M: Not this time. I rented a house in the country. It was really quiet and peaceful and really boring. And a bird woke me up at 6 o’clock every morning.

W: What did you do on your vacation? Did you stay home?
M: No. I went skiing.
W: Really? Did you have a good time?
M: It was great until I broke my leg.

M: How was your vacation?
W: Vacation? Oh that…
M: Did you go to the beach?
W: No. I had to stay home and study for my exam.
M: Sounds awful.
W: It was. And I failed the exam.

M: Did you go to California for your vacation?
W: No, I went to Nevada.
M: To Las Vegas?
W: Yes, Las Vegas.
M: That’s great. How was it?
W:  It was all right until I lost all my money.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này