TRA TỪ

Lesson 15 - Vacations

Vacations

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: When did you get back from the beach?
W: Last weekend. I had a terrific time. I swam everyday and I learned how to windsurf.
M: Great!

M: Did you have a nice vacation?
W: It was terrible. The food was awful and the hotel wasn’t clean at all.
M: Oh. That’s too bad.

W: So how was your trip to Thailand?
M: I had a wonderful time. The shopping was fantastic and the people were great.
W: Sounds like you had fun.
M: I did.

W: Did you have a great vacation?
M: Really great. But it was too short.
W: Really? How long was it?
M: Only a month.
W: A month? You’re lucky.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này