TRA TỪ

Lesson 15 - Vacations

SMALL TALK

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

M: How was your vacation?
W: Vacation? Oh that…
M: Did you go to the beach?
W: No. I had to stay home and study for my exam.
M: Sounds awful.
W: It was. And I failed the exam.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)


1. Where did you go on your last vacation?
You: ……………………….
2. Who did you go with?
You: ……………………….
3. How long were you there?
You: ……………………….
4. What did you do there?
You: ……………………….
5. What did you enjoy the best?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

longnguyenhoang2k77024

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-05-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 55
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 55
Gửi lúc: 09:18:06 ngày 06-08-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 910

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 239
Gửi lúc: 19:51:57 ngày 20-07-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 910

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 239
Gửi lúc: 19:51:02 ngày 20-07-2020

honguyenkieutrinh123

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 23-10-2018

Bài viết: 555

• Sổ học bạ: 326
• Điểm thành tích: 152
• Điểm học bạ: 326
Gửi lúc: 09:56:50 ngày 12-01-2020
Nó là em gái tôi, nhưng đôi khi nó chăm sóc tôi như một người chị.

honguyenkieutrinh123

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 23-10-2018

Bài viết: 555

• Sổ học bạ: 326
• Điểm thành tích: 152
• Điểm học bạ: 326
Gửi lúc: 09:49:09 ngày 12-01-2020
Nó là em gái tôi, nhưng đôi khi nó chăm sóc tôi như một người chị.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này