TRA TỪ

Lesson 15 - Vacations

LISTENING
Task 1:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Did you have a nice vacation?
W: It was nothing special. The weather was terrible.
M: That’s too bad.

M: Did you enjoy your trip to Vancouver?
W: Yeah. It was fantastic. The people are so nice.

M: How was your ski trip?
W: Awful.
M: Why?
W: There was no snow.

M: So how was your trip to France?
W: Very disappointing. It was so crowded everywhere. We couldn’t get a hotel room.
M: That’s too bad. You should never go in July.
W: Now you tell me.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này