TRA TỪ

Lesson 14 - Small talk

Small talk

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Hey, I was just talking to Cindy. Did you know she had a really good job in a computer company for a long time?
M: Really?
W: Yeah. But she decided to change jobs. She wants to become an elementary school teacher.
M: Wow, that’s a surprise.

M: I’m really excited about the rock concert next week. I’m glad I got my tickets early because I heard that all the tickets have been sold.
W: I heard that, too. I’m looking for the concert. It should be great.

W: I got a really cool present for my birthday.
M: Yeah. What is it?
W: My parents gave me a dog – a little puppy. He’s so cute. I’ve always wanted a dog.
M: That’s awesome. So what are you going to call her?
W: Spot.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này