TRA TỪ

Lesson 14 - Small talk

Small talk

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: I think I’ll get something to eat. The food looks good. Can I get you something?
M: No, I’m not hungry right now. Thanks.
W: Ok, talk to you later.

W: Hey, hi. I’ve been thinking about you. Haven’t seen you for ages. Did you have a good trip?
M: Yes, it was great. I took a train across Canada then I drove to Disneyland.
W: Wow. That’s great.

W: Hey, great to see you. How have you been?
M: Fine, thanks. How are your parents?
W: Oh, Mom and Dad are fine, thanks. Mom’s just started a new job.
M: Oh, really?

W: Hi, how have you been?
M: Oh, fine, thanks.
W: Do you know everyone here?
M: Yeah, almost everyone.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này