TRA TỪ

Lesson 14 - Small talk

SMALL TALK

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

W: I got a really cool present for my birthday.
M: Yeah. What is it?
W: My parents gave me a dog – a little puppy. He’s so cute. I’ve always wanted a dog.
M: That’s awesome. So what are you going to call her?
W: Spot

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)


1.How’s your family these days?
You: ……………………….
2.What have you been doing lately?
You: ……………………….
3.Hey, great to see you. How have you been?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lovelyly93

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-03-2013

Bài viết: 39

• Sổ học bạ: 664
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 664
Gửi lúc: 07:22:52 ngày 05-05-2020

lovelyly93

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-03-2013

Bài viết: 39

• Sổ học bạ: 664
• Điểm thành tích: 19
• Điểm học bạ: 664
Gửi lúc: 07:11:20 ngày 05-05-2020

minhphuong1411

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-09-2017

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 240
• Điểm thành tích: 14
• Điểm học bạ: 240
Gửi lúc: 20:30:04 ngày 04-01-2020
email của mình là minhphuong.dt1411@gmail.com

minhphuong1411

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-09-2017

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 240
• Điểm thành tích: 14
• Điểm học bạ: 240
Gửi lúc: 20:25:21 ngày 04-01-2020
email của mình là minhphuong.dt1411@gmail.com

hieubo123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-07-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 153
• Điểm thành tích: 193
• Điểm học bạ: 153
Gửi lúc: 06:13:30 ngày 30-12-2019
dung is very very handsome
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này