TRA TỪ

Lesson 14 - Small talk

LISTENING

Task 1:
13

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

M: Hey. How's it going? Are you enjoying the party?
W: Yes, I am. The people here are really nice.
M: Yes. Everyone is so friendly.

W: Hi Jim, how is everything?
M: Everything's fine. Thanks.
W: Hey. Hear that. That's Whitney Houston. Isn't she great?
M: Yes, she is really good.

W: Who's that over there?
M: I haven't met her before. But I think I will now. Nice talking to you.

W: So how are you anyway?
M: Ok, not too bad.
W: How's everything at work?
M: Fine but I'm very busy. I have to work late nearly every night.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này