TRA TỪ

Lesson 13 - Restaurants

Restaurants

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: There’s your order, sir. Fish, salad and peas.
M: Oh, but you’ve told me today the vegetable is broccoli. You don’t like peas, do you?
W: No, I don’t. I hate peas.

W: And here’s your dessert, chocolate cake with two scoops of ice cream and a large cola.
M: Great!
W: Wow, that cake looks good. I would try it if I ordered it.
M: Do you want to try it?  It’s delicious.
W: Just to taste. Hum, fabulous.

W: Did you order the spaghetti?
M: That’s right.
W: Good. Here you are. And here’s your cola.
M: Thanks. I don’t think I made a really good choice.
W: Really?
M: Yeah, I think I can make better spaghetti than this.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này