TRA TỪ

Lesson 13 - Restaurants

Restaurants

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Woman: Have you ever tried that seafood restaurant on Main Street? You should, it’s great. I go there often. In fact, I went there last weekend. To begin, I had a salad. It was nice and fresh with the great house dressing. My main dish was the fish that I had never tried before. I really enjoyed the spicy sauce that was cooked in. The vegetables were good, very fresh and tasty. For dessert, I had chocolate cake. It’s usually very delicious, but this time it was much too sweet. I couldn’t eat more than two bites. That’s Ok though because I am on a diet.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này