TRA TỪ

Lesson 13 - Restaurants

Restaurants

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Man: I went to a new steak restaurant last night that opened near my house. I love trying new places. To start the meal, I had an interesting appetizer. It was some kind of seafood with the spicy sauce on it. Hum, the main dish of course was steak. It was very small and a little tough though. However, the vegetables were great, nice and fresh, but not too oily. The final thing was the best, the dessert. It was an apple pie with a lot of ice cream on it. I know that I shouldn’t eat so many sweets but it was delicious.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này